006: Czy seniorki mogą tańczyć? Spotkanie integracji wewnątrzpokoleniowej

006: Czy seniorki mogą tańczyć? Spotkanie integracji wewnątrzpokoleniowej